skip to main content

Kosten van de bevalling

Een baby krijgen kost geld. U schaft bijvoorbeeld positiekleding aan, babyspulletjes, wiegje, wandelwagen, autostoeltje enzovoort. Rondom de bevalling zijn er ook kosten. Onder andere van het UVC Utrecht. Uw zorgverzekeraar zal veel vergoeden maar vaak niet alles. Wat uw verzekering precies vergoedt hangt af van uw polis. Kijk die dus in ieder geval na. Het UVC Utrecht heeft met alle zorgverzekeraars een contract in 2017. Verloskundige zorg in het ziekenhuis wordt altijd vergoed.

(Ook als verzekeraars geen contract met een ziekenhuis hebben is de verloskundige zorg en spoedeisende zorg in elk ziekenhuis verzekerd.)

Dit vergoedt uw zorgverzekering in ieder geval

 • onze zwangerschapscontroles;
 • de termijnecho;
 • het Structureel Echoscopisch Onderzoek (de 20 weken echo);
 • onze verloskundige hulp bij uw bevalling in het UVC Utrecht (de overige kosten, zoals het gebruik van de geboortekamer, betaalt u vaak gedeeltelijk zelf);
 • de verloskundige hulp bij een thuisbevalling;
 • onze kraambedcontroles;
 • 24 uur kraamzorg thuis (uw eigen bijdrage hieraan is € 4,30 per uur in 2017);
 • onze nacontrole.

Dit krijgt u vergoed onder bijzondere omstandigheden

 • de kosten van de combinatietest en prenatale diagnostiek als u een verhoogd risico heeft op een kind met een aangeboren aandoening
 • de kosten voortvloeiend uit een medische indicatie vóór, tijdens en/of na de bevalling.

Dit krijgt u (vaak) niet helemaal vergoed

 • een poliklinische bevalling (bijvoorbeeld in het UVC Utrecht).
  Voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische reden (op eigen verzoek) geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 333,46- (tarief 2017). Hiervan krijgt u een rekening, in het geval van het UVC Utrecht van het UMC Utrecht. Voor beide wettelijke bijdrage geldt dat gehele of gedeeltelijke teruggaaf in de aanvullende verzekering mogelijk is. E.e.a. is afhankelijk van het door uw gekozen pakket.
  Couveuze nazorg of uitgestelde kraamzorg na couveuze opname van uw kind is ook onderdeel van dit aanvullingspakket en is voor u een persoonlijke keuze.
   kraamzorg thuis of in het UVC Utrecht; u heeft hiervoor een eigen bijdrage.
 •  

De vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering. Kijk dit na in uw polis of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Dit moet u zelf betalen

 • het vervoer naar het UVC Utrecht;
 • het kraampakket voor thuis. Sommige zorgverzekeraars leveren ook kraampakketten;
 • zwangerschapsbegeleiding zoals zwangerschapsgymnastiek of -yoga;
 • de huur van bedverhogers voor thuis.

Controleer uw polis

Controleer in uw polis of er aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding. Die voorwaarden kunnen gaan over indicatie of administratieve voorwaarden. Maar ook wie de zorg verleent en wat de hoogte van de vergoeding dan is. 
Het tarief voor zorg door een verloskundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alle zorgverzekeraars vergoeden de verloskundige zorg in het WKZ Geboortecentrum ook als je een budgetpolis hebt (verloskundige zorg is acute zorg).

Onze rekening

Fa-med verzorgt onze rekening aan u. Soms gaat onze nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, soms naar u zelf.
Afhankelijk van de zorg die u afneemt van het UVC Utrecht kunt u rekeningen verwachten vanhet UMC Utrecht
en/of het UVC Utrecht; alleen de laatste loopt viaFa-med. U ontvangt hierover nadere schriftelijke informatie van onze verloskundige.

Verandert u van verzekering?

Indien u gedurende uw zwangerschap, of vlak daarna, van verzekering en/of verzekeringsmaatschappij verandert, geef dit dan alstublieft aan ons door.

Tarieven 2017

 

Omschrijving zorg

Tarief

Volledige verloskundige zorg, zwangerschap - bevalling - kraambed

€ 1.310,75 -
€ 1.612,23

Volledige zorg zwangerschap

€ 487,05 -
€ 599,08

Volledige zorg bevalling

€ 529,52 -
€ 651,31

Volledige zorg kraambed

€ 294,18 -
€ 361,84

 Gedeeltelijke zorg zwangerschap (afhankelijk van de duur en de termijn)

€ 85,53 -
€ 688,33

Uitwendige versie bij stuitligging

€ 89,86

Algemene termijnen echo

€ 43,77

Specifieke diagnose echo: groeistagnatie

€ 36,48

Specifieke diagnose echo: bloedverlies

€ 36,48

Specifieke diagnose echo: uitwendige versie bij stuitligging

€ 36,48

Specifieke diagnose echo: Ligging

€ 36,48

Specifieke diagnose echo: placentacontrole

€ 36,48

Prenatale screening: Counseling

€ 43,62

Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek

€ 164,92

Structureel Echoscopisch Onderzoek bij elk volgend kind van een meerling

€ 146,67

Prenatale screening: NT meting zonder medische indicatie
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

€ 167,87

Prenatale screening: NT meting zonder medische indicatie
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€ 102,24

Module Expertise en Procesbegeleiding

€ 131,08

Bevalling met lachgassedatie in een geboortecentrum

€ 984,09

Module integrale geboortezorg

€ 131,08

 

 

Door UMC Utrecht in rekening gebracht bij bevalling in het ziekenhuis

 

Poliklinische bevalling zonder medische indicatie met partusassistentie.

€ 712,43

Poliklinische bevalling zonder medische indicatie zonder partusassistentie.

€ 479,89

Poliklinische bevalling op medische indicatie met partusassistentie.

€ 651,00

Poliklinische bevalling op medische indicatie zonder partusassistentie.

€ 614,29


Kosten SALTRO voor bloedonderzoek niet inbegrepen