skip to main content

Borstvoeding

De wereldgezondheidsorganisatie adviseert om de eerste 6 maanden alleen maar borstvoeding te geven. Borstvoeding heeft veel voordelen moeder en kind. Wij kunnen ons volledig vinden in het advies dat borstvoeding voor alle baby's de beste start is. Maar er kunnen redenen zijn om er van af te zien. Soms zullen wij u adviseren om geen borstvoeding te geven, bijvoorbeeld omdat u bepaalde medicijnen gebruikt. 
Welke keus u uiteindelijk ook maakt, op onze begeleiding kunt u rekenen.

Denkt u erover borstvoeding te geven, dan is het goed om te weten dat:

  • onze kraamverzorgenden specialisten zijn in het begeleiden van borstvoeding
  • in het UVC Utrecht altijd kolfapparaten beschikbaar zijn, mocht dit nodig zijn
  • we voorlichtingsbijeenkomsten organiseren;
  • we een beroep kunnen doen op de lactatiekundigen van het WKZ.

Onze deskundige bijdrage aan uw succesvolle borstvoeding

Tijdens de zwangerschap geven wij u al voorlichting over voeding voor de baby. In de eerste plaats om u te helpen uw keuze te maken. Ten tweede om u zo goed mogelijk voor te bereiden op borstvoeding. Voor onze aanpak zijn we beloond met het certificaat Zorg voor Borstvoeding. Lees meer over onze aanpak

Een afkolfapparaat huren voor thuisgebruik

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis vindt u het Centrum voor Borstvoeding Boogaard & Van der Linden. Hier kunt u een afkolfapparaat huren voor thuisgebruik. De bijbehorende kolfbenodigdheden koopt u er dan apart bij. Het gaat om hetzelfde materiaal als waarmee u in het ziekenhuis heeft gekolfd. Dus vertrouwd. Lees meer

Lactatiekundigen

Lactatiekundigen zijn borstvoedingsspecialisten met specifieke kennis en ervaring over borstvoeding in bijzondere situaties. Via het UVC Utrecht kunt u een lactatiekundige raadplegen bij ... Lees meer

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Wat is het doel van de richtlijn? En voor wie is deze bedoeld? Hoe is de richtlijn totstand gekomen?

Deze richtlijn is in eerste plaats opgesteld voor zorgverleners. Maar we nodigen ook ouders en andere geinteresseerden van harte uit notie te nemen van de inhoud van deze richtlijn. Bij begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding zijn veel verschillende zorgaanbieders betrokken. De borstvoedingketen begint bij de ouders zelf en loopt via de verloskundige, via zorgaanbieders in ziekenhuizen, de kraamzorg en huisartsen tot en met de jeugdgezondheidszorg, met daarbij verschillende meewerkende organisaties (lactatiekundigen, borstvoedingorganisaties, diëtisten, kinderdagverblijven). Gebleken is dat zorgverleners tegenstrijdige informatie en ondersteuning bieden. Dit leidt tot verwarring die het zelfvertrouwen aantast en tot verschillen in succespercentages en belevingen van moeders.

Lees het artikel