skip to main content

Privacy Statement, UVC Utrecht

Deze website wordt geëxploiteerd door UVC Utrecht, onderdeel van het UMC gevestigd te Utrecht.

UVC Utrecht gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het u toesturen van informatie over UVC Utrecht, het reageren op uw mening, het behandelen van uw inschrijving bij UVC Utrecht.

UVC Utrecht verstrekt uw gegevens niet aan derden. UVC Utrecht neemt alle mogelijke maatregelen om het inzien van uw gegevens die u verstrekt heeft via de website van UVC Utrecht af te schermen voor derden.

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren of om u te verzetten tegen verder gebruik van deze gegevens door UVC Utrecht. Voor het inzien en corrigeren van gegevens: stuur een mail naar
uvc@azu.nl. Als u wilt dat wij in toekomst afzien van verder gebruik van uw gegevens, stuur dan een mail naar uvc@azu.nl.

UVC Utrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Vanzelfsprekend zal UVC Utrecht waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klik hier voor de regels rondom privacy en dossier van UMC Utrecht, die ook voor UVC Utrecht gelden.