Logo UVC Utrecht
Zoek:  go
 print

.

Meer informatie over wat wij tijdens uw zwangerschap controleren

Bij elke controle meten wij uw bloeddruk. Dit is van belang omdat een hoge bloeddruk problemen voor uzelf en voor de baby kan veroorzaken. De bloeddruk wordt weergegeven in een bovendruk en een onderdruk.

Lage bloeddruk
Het is normaal als de bloeddruk in de zwangerschap daalt vanaf ongeveer de 12e -14e week. Aan het einde van de zwangerschap komt de bloeddruk meestal weer terug op de waarden van voor of het begin van de zwangerschap.
Een lage bloeddruk is dus heel normaal in de zwangerschap en hoeft helemaal geen problemen te geven. Het kan zijn dat u zich hierdoor wat duizelig voelt of zelfs af en toe het gevoel heeft dat u flauw valt.

Hoge bloeddruk

Een bij herhaling hoge bloeddruk betekent meestal verder onderzoek, soms medicijnen en soms zelfs opname thuis of in het ziekenhuis.

De groei van uw baby
Elke controle voelen wij naar de grootte van de baarmoeder en of het kind goed groeit. Vanaf de 12e - 14e week beluisteren wij meestal de harttonen van de baby met de zogenaamde doptone. In de laatste maanden van de zwangerschap voelen we naar de ligging van het kind. In de laatste weken controleren we of het hoofd van de baby al indaalt in uw bekken.
Als wij twijfelen of de baby wel genoeg groeit of misschien juist wat hard groeit, dan is dat reden voor een aanvullend echoscopisch onderzoek. Uw verloskundige bespreekt dit dan met u.

Bloedonderzoek
Tijdens uw zwangerschap wordt ook bloedonderzoek gedaan. Naar aanleiding van de eerste controle willen wij graag uw ABO-bloedgroep, uw Rhesusbloedgroep, het ijzergehalte en het suikergehalte van uw bloed weten. Daarnaast onderzoeken we uw bloed op hepatitis B-virus, syfilis-bacterie en HIV en of het irregulaire antistoffen bevat. Dit is allemaal van belang voor het verloop van de zwangerschap (zie ook de Brochure Zwanger - Algemene informatie 2011a en de informatie over dit bloedonderzoek van het RIVM).
Rond 30 weken zwangerschap onderzoeken we nogmaals het ijzergehalte en zo nodig het suikergehalte. Mocht er aanleiding toe zijn, dan doen we dit vaker. U krijgt hierover uitleg meegestuurd met de afspraakbevestiging voor uw eerste afspraak.

Gewicht en urine
Uw gewicht controleren wij niet meer sinds een aantal jaren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit geen relevante informatie oplevert. Uw gewicht zegt bijvoorbeeld niets over de groei van het kind. Wij hebben overigens wel een weegschaal ter beschikking voor het geval u het zelf prettig vindt uw gewicht bij te houden.

Ook uw urine controleren wij in principe niet. Dit gebeurt pas wanneer uw bloeddruk stijgt of als u veel vocht gaat vasthouden. Dit zou kunnen wijzen op een zogenaamde zwangerschapsvergiftiging. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder van de Nederlands Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze folder kunt u hier downloaden of is bij ons verkrijgbaar.

Aanvullend onderzoek
Soms is meer onderzoek nodig in de zwangerschap, zoals echoscopisch onderzoek of ander bloedonderzoek dan hiervoor genoemd. Als dit in uw geval nodig is, dan bespreken we dit uiteraard met u.


terug