skip to main content

Prenataal onderzoek

De meeste kinderen worden gezond geboren. Een klein aantal kinderen, zo'n 4%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking; in minder dan 0.5% gaat het om een ernstige afwijking. Wilt u informatie over de gezondheid van uw baby dan is er een aantal mogelijkheden.

Als u wilt, informeren wij u tijdens uw eerste zwangerschapscontrole over prenataal onderzoek, maar u bent degene die bepaalt of u hiervan gebruik wilt maken; er is uiteraard geen enkele verplichting. Als u kiest voor een risicoschattende test en/of Structureel Echoscopisch Onderzoek, dan regelen wij dat voor u. Voor test en onderzoek komt u naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Risicoschattende test

Een risicoschattende test, de combinatietest, kan u een indruk geven over hoe groot de kans is dat uw kind een chromosoomafwijking heeft, met name het Downsyndroom, het Patausyndroom en het Edwardssyndroom Lees meer

Structureel Echoscopisch Onderzoek

De 20-weken echo is een ander woord voor Structureel Echoscopisch Onderzoek. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek bij uw kind naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Lees meer

Prenatale diagnostiek

Diagnostiek geeft zekerheid over bepaalde afwijkingen. In Nederland komt prenatale diagnostiek alleen ter sprake als iemand een verhoogde kans heeft op een kind met een aangeboren of erfelijke aandoening. Als dit voor u geldt, dan bespreken we dit uiteraard met u. Lees meer