Logo UVC Utrecht
Zoek:  go
 print

.

Prenatale diagnostiek

Diagnostiek geeft zekerheid over chromosomale afwijkingen. In Nederland komt prenatale diagnostiek alleen ter sprake als iemand een verhoogde kans heeft op een kind met een aangeboren of erfelijke aandoening. De aandoening moet door middel van diagnostisch onderzoek tijdens de zwangerschap aan te tonen zijn. Zo heeft het weinig zin om onderzoek naar het Downsyndroom te doen met een echo. Dan is een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie de aangewezen weg. De verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog bespreekt met u de mogelijkheden, maar u bent degene die uiteindelijk beslist of u gebruik wilt maken van het onderzoek.

Bij die beslissing spelen verscheidene overwegingen een rol. We noemen ze hier kort. Het gaat om afwegingen die te maken hebben met:

  • Het onderzoek: afhankelijk van de soort aandoening zijn soms verschillende vormen van onderzoek mogelijk; elk onderzoek heeft voor- en nadelen;
  • Complicaties: sommige vormen van prenataal onderzoek brengen een kans op een miskraam met zich mee.
  • Onverwachte uitkomsten: onderzoek naar bijvoorbeeld het Downsyndroom kan aantonen dat er geen sprake is van deze aandoening, maar de uitslag kan toch op een andere manier afwijkend zijn. Wat zo'n uitslag dan betekent kan soms onduidelijk zijn;
  • De aandoening: als tijdens de zwangerschap een bepaalde aandoening wordt gevonden, is niet altijd vast te stellen hoe ernstig deze is. De gevolgen voor het kind zijn soms moeilijk te voorspellen;
  • De beslissing om de zwangerschap al dan niet af te breken: in geval van een afwijkende uitslag staat u voor de beslissing om de zwangerschap uit te dragen of af te breken. Erfelijke of aangeboren aandoeningen bij uw kind zijn bijna nooit te genezen.

De beslissing, om al dan niet prenataal onderzoek te laten doen, is bijna altijd lastig. Dat geldt ook voor het besluit waar u voor komt te staan als een aandoening wordt vastgesteld, namelijk de keuze tussen de zwangerschap uitdragen of afbreken.
Hulpverleners in uw omgeving gaan er nogal eens van uit dat u bij een ongunstige uitslag ervoor kiest om de zwangerschap te laten afbreken, maar de uiteindelijke beslissing ligt (uiteraard) bij u. Geen enkele beslissing is goed of fout. Het is belangrijk beslissingen zorgvuldig te nemen en tijd te nemen om erover na te denken. De persoonlijke levensopvattingen en de levenssituatie spelen hierbij een grote rol. Het ene ouderpaar zal gemakkelijker een ziek kind of een kind met een beperking kunnen opvoeden dan het andere. De één zal bij het afbreken van een gewenste zwangerschap niet alleen verdriet maar ook opluchting voelen. Voor iemand anders kan het nemen van zo'n beslissing haast ondoenlijk zijn.
Probeer zo goed mogelijk geïnformeerd de beslissing te nemen, die het beste bij u past. Wij zullen natuurlijk proberen u hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

Voor verder informatie verwijzen wij u naar het WKZ Geboortecentrum; http://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Geboortecentrum


terug